Contractus persbericht Jaarklassen en tour

PERSBERICHT

13 januari 2013 Besturen op onderzoek over jaarklassen

16 uur en 14 minuten voor de vraag aan studerend Groningen: jaarklassen wel of niet?

Groningen – Woensdag 16 januari gaat Contractus, het overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen van Groningen, in samenwerking met alle andere overkoepelende studentenbesturen van de stad en de studentenfracties van de Universiteitsraad alle studenten informeren over de onderwijsvisie van de RUG.

Contractus zal gezamenlijk met alle deelnemende besturen op ludieke wijze aandacht  vragen voor de vergaande toekomstplannen van de RUG. In de Onderwijsagenda van de universiteit staan de voornemens voor plannen over het BSA (bindend studieadvies) van 50 punten in het eerste jaar, het BSA in jaar twee en de ambities voor het jaarklassensysteem.
De aanjager van deze ideeën zijn de gemaakte prestatieafspraken tussen het ministerie van OCW en de RUG. De prestatieafspraken leggen de universiteit de verplichting op hun bachelor-in-vier-jaar-rendementen in 2016 te hebben verhoogd naar 70%. Nu de maatregelen zoals de langstudeerboete zijn komen te vervallen, zijn weer andere maatregelen nodig om deze prestatieafspraken met het ministerie na te komen.

16 uur en 14 minuten uur tour
‘Het is vooral het jaarklassensysteem dat ons zorgen baart. We hebben ook het idee dat veel te weinig studenten afweten van deze toekomstvisie en we willen hiervoor op een ludieke manier aandacht vragen’ aldus Beau-Anne Chilla, voorzitter van Contractus. De organisatoren zullen woensdag 16 januari vanuit een bus in 16 uur en 14 minuten (refererend naar het oprichtingsjaar van de universiteit) een wetenschappelijke studie gaan doen. De Contractus gaat de hypothese: ‘Jaarklassen zijn een bedreiging voor studerend Groningen’ toetsen. ‘Voor- en tegenstanders krijgen ruimte hun mening te geven. Naast het informeren van studenten organiseren we een debat en presenteren we ‘s avonds onze resultaten.’

Het jaarklassensysteem
Jaarklassen zorgen ervoor dat studenten meer met hun eigen studiejaar mee moeten studeren. Door de studenten meer contacturen te bieden en al het onderwijs met dezelfde groep medestudenten te laten volgen is er een grotere binding tussen de studenten onderling, wat  studiesucces ten goede zou komen. Ook zouden docenten de prestaties van de student op deze manier beter in de gaten kunnen houden.
De andere kant van deze regeling is dat studenten per jaar 60 punten moeten halen, of anders het hele jaar opnieuw moeten doen. Hierbij mogen ze onvoldoendes op bepaalde vakken wel compenseren met hoge cijfers op andere vakken.
‘Wij zijn van mening dat dit de academische vrijheid niet ten goede komt. Zowel niet in de collegebanken als er naast. Ook zal de ruimte voor persoonlijk ontwikkeling in de vorm van een bestuur of commissie enorm worden ingeperkt. Het universitair onderwijs krijgt in onze ogen de vorm van een middelbare school.’

De besturen willen er nu achter komen of de rest van studerend Groningen er ook zo over denkt. Ze hopen zo hun standpunt kracht bij te kunnen zetten en een signaal af te geven richting universiteit dat ze graag worden betrokken in de discussie.