Extra informatie Jaarklassen

Wat zijn jaarklassen?

Bij het jaaklassensysteem geldt dat studenten verplicht zijn bij alle colleges aanwezig te zijn en gelijkelijk aan de middelbare school enkele onvoldoendes op het ene vak goed kunnen maken met ruimere voldoendes op een ander vak. Aan het eind van het jaar wordt door docenten beoordeeld of de student ‘overgaat’ naar het volgende jaar, of blijft zitten.

Wanneer de student blijft zitten dient hij of zij alle vakken, dus inclusief de reeds voldoende afgesloten vakken, weer opnieuw af te leggen. Wanneer de student een 4 of een 5 scoort, mag hij een reparatieopdracht maken. De student wordt zoveel mogelijk gestimuleerd het jaar voldoende af te sluiten.

Jaarklassen zijn een voortvloeisel uit het gedachtegoed dat studenten meer met hun cohort (studiejaar) mee moeten studeren. Door studenten meer contacturen te bieden en al het onderwijs met de zelfde groep medestudenten te volgen is er een grotere binding tussen de studenten onderling, wat het studiesucces ten goede komt. Ook is er een grotere controle mogelijkheid vanuit de tutor, die deze groep van studenten begeleidt en dus beter zijn studieprestaties in het vizier heeft en waar nodig eerder kan ingrijpen.

Binnen dit systeem van de jaarklassen zal met name in de eerste twee jaren dit verplichtende karakter liggen. In het derde jaar krijgt de student ruimte om naar het buitenland te gaan (1e semester) en naar eigen inzicht en tempo zijn scriptie te schrijven. Hoe de student dit doet, daar wordt hij in vrijgelaten. Eventueel kan de student er dus voor kiezen een bestuursjaar te doen en op die manier zijn bachelor in 4 jaar af te ronden.

Het grootste argument voor het doorvoeren van deze versie van jaarklassen is kwaliteitsverbetering, aldus de rector.

Door docenten op deze manier een platform te beiden waarin ze op een intensieve manier in contact komen met gedreven en gemotiveerde studenten wordt de docent gestimuleerd op een uitdagende manier les te geven, dit komt de algehele kwaliteit ten goede.