G.S.C. Vindicat atque Polit kijkt naar verbeteringen in de verenigingscultuur

G.S.C. Vindicat atque Polit kijkt naar verbeteringen in de verenigingscultuur

Kritische zelfreflectie op de heersende en gewenste cultuur binnen de vereniging

Groningen, 31 Oktober 2016 – G.S.C. Vindicat atque Polit heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen besloten dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd met betrekking tot de verenigingscultuur van G.S.C. Vindicat atque Polit. Deze veranderingen zullen zich uiten in een accreditatie van de verenigingscultuur van G.S.C. Vindicat atque Polit. De Groningse Kamer van Verenigingen (Contractus) staat positief tegenover deze beslissing.

Het is belangrijk dat er kritisch naar de introductietijd wordt gekeken zodat een geweldsincident, zoals die van afgelopen zomer, zich nooit meer zal voordoen. De Contractus vindt het belangrijk dat de verenigingen in Groningen hun eigen identiteit kunnen behouden, maar de veiligheid tijdens een introductietijd mag absoluut niet in het geding komen. De Contractus staat daarom positief tegenover de beslissing die is genomen en is benieuwd naar de uitkomsten van de accreditatie voor de verenigingscultuur van G.S.C. Vindicat atque Polit. Het opstellen van een kritische zelfreflectie op de verenigingscultuur geldt vooralsnog alleen voor G.S.C. Vindicat atque Polit.


Noot voor de pers: voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marlies Quekel, voorzitter van de Contractus Groningen, tel: 06-31577951.