Wat is de Contractus?

De Groningse Kamer van Verenigingen ‘Contractus’ is het overkoepelend orgaan van de acht studentenverenigingen in Groningen. Aangesloten zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Deze verenigingen samen zijn goed voor zo’n 6500 leden die studeren in Groningen.

Doelstellingen van de Contractus zijn onder andere:

  • het vertegenwoordigen van de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar 6500 leden bij de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool
  • samenwerking tussen de studentenvereigingen bevorderen
  • bijdragen aan een positieve beeldvorming over studentenverenigingen in de stad en bij scholieren

Mede om deze doelstellingen te bewerkstelligen is er een Dagelijks Bestuur aangesteld, welke bestaat uit vier leden van de verschillende aangesloten verenigingen. Daarnaast is van alle aangesloten verenigingen een bestuurslid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, welke wekelijks samenkomt met het Dagelijks Bestuur. Onderwerpen van gesprek vormen gemeentelijke en landelijke zaken van studentenbelang, zoals bestuursbeurzen, introductietijden van de verenigingen en het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

De belangrijkste activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractus is de Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES). Dit evenement is een jaarlijkse actie voor een goed doel waarbij overdag een activiteit wordt georganiseerd voor stadjes en kinderen, en waarbij ‘s avonds alle sociëteiten van de verenigingen een avond worden opengesteld voor een kroegentocht voor studenten.