Jaarklassen wel/niet?

Woensdag 16 januari zal de Contractus, het overkoepelend orgaan van de studentenverengingen van Groningen, samenwerken met de andere besturen van het CUOS-koepel (KEI, ESN, ACLO, FVOG, USVA & SKLO) en de studentfracties van de universiteitsraad (SOG, Calimero) om de mening van studenten te vragen over de onderwijsvisie van de RUG.

Deze besturen/fracties hebben besloten om op ludieke wijze aandacht te vragen voor de toekomstplannen van de RUG. In de onderwijsagenda van de universiteit komen onder andere de plannen over een BSA (bindend studie advies) van 50 punten in het eerste jaar, een BSA in jaar twee en de ambities voor een jaarklassensysteem naar voren. De aanjager van deze ideeën zijn de gemaakte prestatieafspraken tussen het ministerie van OCW en de RUG. Hierin staat dat zij hun bachelor-in-vier-rendementen in 2016 moeten hebben verhoogd naar 70%. Nu dwangmatige maatregelen als de langstudeerboete zijn komen te vervallen, zijn andere maatregelen nodig om dit te halen.

Jaarklassen zorgen er voor dat studenten meer met hun studiejaar mee moeten studeren. Door studenten meer contacturen te bieden en al het onderwijs met dezelfde groep medestudenten te volgen is er een grotere binding tussen de studenten onderling, wat het studiesucces ten goede zou komen. Ook kunnen docenten de prestaties van de student op deze manier beter in de gaten houden. De andere kant van deze regeling is dat studenten per jaar 60 punten moeten halen, en anders het hele jaar opnieuw moeten doen. Hierbij mogen ze onvoldoendes op bepaalde vakken wel compenseren met hoge cijfers op andere vakken. Ook zullen alle colleges verplicht worden. Volgend jaar start de eerste pilot van dit systeem al.

Wij zijn erg benieuwd naar de mening van alle studenten van Groningen. Hoe denken jullie over de jaarklassen? Zijn jullie het eens met de invoering hiervan? Om deze mening te peilen gaan we in 16 uur en 14 minuten (refererend naar het oprichtingsjaar van de universiteit) wetenschappelijk onderzoek doen. We zullen de hypothese: ‘de jaarklassen zijn een bedreiging voor studerend Groningen’ toetsen. We faciliteren dit onderzoek vanuit een toerende bus. Op de volgende plekken kun je als student de bus vinden om jouw stem te laten horen;

09:00-10:30 Zernike, voor het WSN;
10:30-12:00 Zernike, tussen Bernoulli en Nijenborgh;
12:00-16:00 Broerplein, tegenover de UB;
18:00-20:00 Vismarkt, tegenover de Korenbeurs.

De reden van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds hopen we studenten te informeren over deze plannen. Anderzijds hopen we dat we worden betrokken in het beslissingsproces van de RUG. Dit kan alleen als jij helpt! Steun deze actie en geef jouw mening door het invullen van een vragenlijst met vijf stellingen.

Wij hopen jullie de 16de te mogen verwelkomen bij de bus!