Project GA!

Dinsdag 28 mei vond het jaarlijkse project GA! plaats, een samenwerking tussen Studentendesk Groningen van het Rode Kruis en Contractus.
Project GA! staat voor Groningen Actief en is een samenwerking waarbij de studentenverenigingen uit de stad zich samen met het Rode Kruis inzetten voor de bewoners van de stad Groningen; met name voor minderheidsgroepen in de stad of mensen die wat extra aandacht verdienen.
Zo werd er dit jaar een middag georganiseerd waarbij leden van de studentenverenigingen vier verschillende tehuizen voor ouderen bezochten en hier met de ouderen een leuke activiteit deden. Dit met als doel om zo iets te kunnen betekenen voor de stad en met name eenzaamheid onder ouderen te verminderen door hen een leuke dag te bezorgen.
Dit jaar werd er door Cleopatra en GSV bijgedragen aan een activiteitenmiddag voor ouderen waar zij met hen gingen wandelen, meededen aan het gym uurtje en als afsluiting pannenkoeken voor en met de ouderen gingen bakken. Daarnaast gingen Vindicat, Bernlef en Dizkartes een middag spelletjes doen met ouderen en ging het koor van Albertus naar een ander tehuis om daar voor de ouderen te zingen.  De verenigingen Unitas en N.S.G. gingen naar een vierde tehuis om hier een middag poffertjes met  de ouderen te bakken.
Al met al een erg geslaagde, leuke en vooral waardevolle dag!