Info voor ouders

Uw kind heeft besloten om te gaan studeren in Groningen en bij een dergelijke stap komen natuurlijk veel mogelijke veranderingen om de hoek kijken. Naast de keuze voor een studie, moet besloten worden of hij/zij op kamers gaat, maar ook of hij/zij lid wil worden van een studentenvereniging. Maar wat houdt een studentenvereniging precies in, en wat biedt een vereniging voor toegevoegde waarde voor uw kind? Daar leest u hieronder meer over.

Wat is een studentenvereniging?

Een studentenvereniging is een vereniging voor en door studenten en vormt een buitengewone toevoeging aan de studententijd. De studentenvereniging is de plek waar studenten samen kunnen komen om te studeren, te ontspannen, vriendschappen op te bouwen en er een feestje van te maken. Het mooie hierbij is dat de studentenvereniging volledig voor en door studenten gerund wordt; alle commissies en het bestuur zijn gevuld door studenten uit alle jaarlagen van een vereniging.

Een studentenvereniging geeft de mogelijkheid om studenten van allerlei studierichtingen te leren kennen en zich daarbij op organisatorisch en sociaal gebied te ontwikkelen. Juist in een tijd waarin uw kind grote stappen zet (beginnen te studeren, op kamers) vormt de studentenvereniging een plek waar uw kind wordt opgevangen en waarin men elkaar ook ondersteunt op het gebied van studie.

Wat zijn de voordelen voor uw kind om lid te worden?

Een studentenvereniging biedt vele voordelen aan de studenten. Naast het feit dat de vereniging een sociaal vangnet vormt voor beginnende studenten die net op kamers gaan, vormt dit vangnet ook een enorm netwerk waar uw kind tijdens de studie, maar ook vele jaren daarna nog veel aan heeft. Zo kan dit netwerk hulp bieden bij het vinden van een kamer, bijbaantjes, studiemateriaal, maar uiteindelijk ook bij het vinden van een nieuwe baan.

Een ander voordeel is dat uw zoon of dochter binnen een vereniging vele mogelijkheden heeft om zich op organisatorisch vlak te ontwikkelen, door mee te helpen aan het organiseren van verschillende activiteiten, mee te draaien in een commissie of een bestuursjaar te doen. Dergelijke extracurriculaire ervaring is steeds vaker een vereiste voor bedrijven of organisaties bij het aannemen van net afgestudeerden: lid zijn van een studentenvereniging kan daardoor goed op het CV staan.

Loopt uw kind hiermee studievertraging op?

Nee, in veel gevallen juist niet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten die lid zijn van een studentenvereniging juist vaker hun propedeuse halen en minder vaak voortijdig met de studie stoppen dan studenten die nergens lid zijn. De verklaring hiervoor is dat men bij studentenverenigingen in een jaarclub of dispuut terecht komt, waarbinnen men samen naar de UB gaat en aanmoedigt te gaan studeren, en er meer sociale druk is om een BSA of propedeuse te halen.

Daarnaast is het zo dat bij de meeste verenigingen weinig verplicht is. Uw zoon of dochter heeft de eigen vrijheid om zijn of haar tijd in te delen en te kiezen bij welke activiteit hij of zij wel en niet aanwezig is. Verenigingen houden rekening met de studiedruk onder studenten, en plannen doorgaans minder activiteiten in de tentamenperiode.

Zijn er veel kosten verbonden aan lid zijn van een studentenvereniging?

Elke vereniging kent verplichte contributie. Hierin kunnen verschillen zijn, zo hoeft men bij bepaalde verenigingen minder contributie te betalen naarmate men langer lid is. Omdat verenigingen geen bedrijven zijn, liggen prijzen van activiteiten en consumpties – en ook van de contributie – lager dan gemiddeld. In principe is het geld en de tijd die men steekt in een studentenvereniging een vorm van goedkope vrijetijdsbesteding voor uw kind, waar bovendien een boel voordelen aan zitten!