Wat is de Contractus?

De Groningse Kamer van Verenigingen ‘Contractus’ is het overkoepelend orgaan van de acht studentenverenigingen in Groningen. Aangesloten zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Deze verenigingen samen zijn goed voor zo’n 6500 leden die studeren in Groningen.

Doelstellingen van de Contractus zijn onder andere:

  • het vertegenwoordigen van de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar 6500 leden bij de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool
  • samenwerking tussen de studentenvereigingen bevorderen
  • bijdragen aan een positieve beeldvorming over studentenverenigingen in de stad en bij scholieren

Mede om deze doelstellingen te bewerkstelligen is er een Dagelijks Bestuur aangesteld, welke bestaat uit vier leden van de verschillende aangesloten verenigingen. Daarnaast is van alle aangesloten verenigingen een bestuurslid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, welke wekelijks samenkomt met het Dagelijks Bestuur. Onderwerpen van gesprek vormen gemeentelijke en landelijke zaken van studentenbelang, zoals bestuursbeurzen, introductietijden van de verenigingen en het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

Ook valt de Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES) onder de verantwoordelijkheid van Contractus. Deze stichting organiseert elk jaar activiteiten waarmee geld wordt opgehaald voor een goed doel.

 

BAZES

De BAZES staat voor ‘Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen’ en is een jaarlijks terugkerend benefietevenement van Contractus. Ieder jaar selecteert de BAZES een goed doel om geld voor op te halen. Door activiteiten te organiseren zorgt de BAZES ervoor dat er geld in de pot komt. Aan het eind van het jaar wordt dit gedoneerd aan het goede doel.

Het Goede Doel

Dit jaar zet de BAZES zich in voor Stichting Move Groningen.

Move koppelt studenten aan kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Ze duiken in elkaars leefwereld, ontdekken hun talenten en komen samen in actie voor een ander. In de projecten van Stichting Move, gericht op kansengelijkheid en burgerschap, wordt de kloof inde maatschappij vekleind.

In 1 dag in actie komen, in 6 maanden jouw buurt een boost geven of je talenten inzetten als maatje van een basisschoolleerling? Het is allemaal mogelijk!

Al meer dan 16.000 kinderen en jongeren en 3.000 studenten deden mee aan een project. Stichting Move projecten richten zich op basisscholen, vmbo, BSO’s, jongerencentra, zomer- en weekendscholen.

Voor meer informatie kunt u op de website kijken: https://www.stichtingmove.nl/ 

 

Evenementen
De BAZES organiseert dit jaar vier evenementen. Deze evenementen zijn er op gericht stadjer en student te verbinden. De vier evenementen van dit jaar:
– Veiling
– Kroegentocht
– Pubquiz
– Collecteweek

Veiling
Elk jaar wordt er een veiling georganiseerd. Het BAZES bestuur benaderd bedrijven om te vragen of ze producten willen doneren voor de veiling. Tijdens de veiling worden deze gedoneerde producten geveild aan studenten en stadjers. Ook worden de consumptieprijzen verhoogd. Het verschil in prijs gaat ook naar het goede doel.

Kroegentocht
Elk jaar organiseert de BAZES een open kroegentocht langs alle sociëteiten. De verenigingen verhogen deze avond de consumptieprijzen voor het goede doel, en stellen hun deuren open voor iedere student en stadjer. Het evenement is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

Pubquiz
De BAZES Pubquiz wordt gehouden op de sociëteit van één van de aangesloten verenigingen. Het is een avond vol breinbrekers, trivia en raadsels. Teams proberen zoveel mogelijk vragen goed te hebben om in de top 3 te komen en zo in de prijzen te vallen. Deze prijzen worden gedoneerd door bedrijven. Met dit evenement wordt geld opgehaald door middel van kaartverkoop en verhoogde consumptieprijzen.

Collecteweek
Tijdens de Collecteweek gaan er zo veel mogelijk mensen collecteren langs de deuren om geld op te halen voor het goede doel.

Sponsoring
Met de evenementen van de BAZES worden verschillende doelgroepen bereikt. De belangrijkste doelgroep die we willen bereiken zijn de studenten van Groningen. De evenementen worden daardoor actief gepromoot bij studentenverenigingen, studentensportverenigingen, studieverenigingen en andere samenwerkingsverbanden. Met onze evenementen verbinden wij studenten en stadjers. Daarnaast is de BAZES uniek in koppeling tussen studenten en een goed doel. Het heeft een grote naam gekregen binnen de stad Groningen, en roept een positieve associatie op bij zowel student als stadjer. Via onze evenementen en social mediakanalen worden er zeker 8000 personen bereikt.

Kijk voor meer informatie op www.bazes.nl

LKvV

De Contractus is aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland en zet zich sinds 1967 in voor Nederlandse studentenverenigingen. Inmiddels behartigt de LKvV de belangen van 47.000 studenten bij 49 studentenverenigingen in heel Nederland. Door intensief contact met deze verenigingen weet de LKvV wat er bij haar lidverenigingen speelt en kan zij deze belangen vertegenwoordigen naar de politiek, de media en het bedrijfsleven. De LKvV streeft hiermee naar optimale bloei van het verenigingsleven in Nederland!

Als Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vertegenwoordigt de Contractus haar lidverenigingen en werkt het samen met de LKvV op het gebied van (landelijke) politiek, ontwikkeling in het onderwijs en het besturen van een studentenvereniging.

Voor meer informatie kijk op: www.lkvv.nl