Wat is de Contractus?

De Groningse Kamer van Verenigingen ‘Contractus’ is het overkoepelend orgaan van de acht studentenverenigingen in Groningen. Aangesloten zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Deze verenigingen samen zijn goed voor zo’n 6500 leden die studeren in Groningen.

Doelstellingen van de Contractus zijn onder andere:

  • het vertegenwoordigen van de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar 6500 leden bij de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool
  • samenwerking tussen de studentenvereigingen bevorderen
  • bijdragen aan een positieve beeldvorming over studentenverenigingen in de stad en bij scholieren

Mede om deze doelstellingen te bewerkstelligen is er een Dagelijks Bestuur aangesteld, welke bestaat uit vier leden van de verschillende aangesloten verenigingen. Daarnaast is van alle aangesloten verenigingen een bestuurslid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, welke wekelijks samenkomt met het Dagelijks Bestuur. Onderwerpen van gesprek vormen gemeentelijke en landelijke zaken van studentenbelang, zoals bestuursbeurzen, introductietijden van de verenigingen en het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

De belangrijkste activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractus is de Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES). Dit evenement is een jaarlijkse actie voor een goed doel waarbij overdag een activiteit wordt georganiseerd voor stadjes en kinderen, en waarbij ‘s avonds alle sociëteiten van de verenigingen een avond worden opengesteld voor een kroegentocht voor studenten.

 

BAZES

De BAZES staat voor ‘Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen’ en is een jaarlijks terugkerend benefietevenement van de Contractus. De Contractus is de overkoepelende organisatie van de acht grootste studentenverenigingen van Groningen; Albertus Magnus, Vindicat atque Polit, Bernlef, A.S.G Cleopatra, Dizkartes, Navigators, Unitas S.G. en GSV Groningen. De Contractus vertegenwoordigt in totaal meer dan 6500 studenten. De BAZES haalt met de georganiseerde activiteiten geld op voor een lokaal goed doel. Dit jaar is er gekozen voor Jimmy’s Groningen.

Het Goede Doel
Jimmy’s Groningen is een huiskamer voor jongeren in de stad. Jongeren tussen de 12 en 27 jaar kunnen hier de hele week binnenlopen voor gezelligheid en sociale contacten. Daarnaast kunnen jongeren met al hun vragen naar Jimmy´s komen, of deze gaan van verslaving tot het aanvragen van studiefinanciering. Ook worden er vele workshops gegeven omtrent onderwerpen die relevant voor jongeren zijn. Kortom, Jimmy´s Groningen staat op vele manieren klaar voor jongeren uit Groningen! Stichting BAZES wilt dit prachtige project ondersteunen. Naast onze activiteiten willen wij met behulp van uw bijdrage een groot verschil maken!

Evenementen
De BAZES organiseert dit jaar vier evenementen. Deze evenementen zijn er op gericht stadjer en student te verbinden. De vier evenementen van dit jaar:
– Veiling
– Kroegentocht
– Silent disco
– Dagactiviteit

Ten eerste organiseert de BAZES jaarlijks een veiling. Tijdens de veiling worden verschillende gedoneerde producten geveild aan studenten en stadjers. U zou ons hierbij kunnen helpen door iets moois te doneren voor de veiling. De kosten voor Vrienden van BAZES, beschreven onderaan in de mail, gelden ook voor producten en diensten. Dit betekent dat wij uw bedrijf al op onze website vermelden als het product een waarde van 45 euro heeft! De veiling trekt jaarlijks rond de 400 bezoekers.
Ten tweede organiseert de BAZES een open kroegentocht langs alle sociëteiten. De verenigingen verhogen deze avond de consumptieprijzen voor het goede doel, en stellen hun deuren open voor iedere student en stadjer. Het evenement is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden. Het avondprogramma trekt ongeveer 3000 bezoekers. Daarnaast wordt er ook een silent disco georganiseerd. De silent disco richt zich vooral tot studenten en vindt plaats op de sociëteit van één van de aangesloten verenigingen.
Als laatste, wordt een dagactiviteit georganiseerd samen met het goede doel van dit jaar. Bij voorgaande edities kwamen er 200 bezoekers naar het dagprogramma. Deze personen bestaan zowel uit kinderen en hun ouders/verzorgers.

Het opgehaalde bedrag van het dagprogramma, het avondprogramma en andere wervende activiteiten wordt in zijn volledigheid besteed aan het goede doel.

Sponsoring
Met de evenementen van de BAZES worden verschillende doelgroepen bereikt. De belangrijkste doelgroep die we willen bereiken zijn de studenten van Groningen. De evenementen worden daardoor actief gepromoot bij studentenverenigingen, studentensportverenigingen, studieverenigingen en andere samenwerkingsverbanden. Met onze evenementen verbinden wij studenten en stadjers. Daarnaast is de BAZES uniek in koppeling tussen studenten en een goed doel. Het heeft een grote naam gekregen binnen de stad Groningen, en roept een positieve associatie op bij zowel student als stadjer. Via onze evenementen en social mediakanalen worden er zeker 8000 personen bereikt.

Kijk voor meer informatie op www.bazes.nl

LKvV

De Contractus is aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland en zet zich sinds 1967 in voor Nederlandse studentenverenigingen. Inmiddels behartigt de LKvV de belangen van 40.000 studenten bij 48 studentenverenigingen in heel Nederland. Door intensief contact met deze verenigingen weet de LKvV wat er bij haar lidverenigingen speelt en kan zij deze belangen vertegenwoordigen naar de politiek, de media en het bedrijfsleven. De LKvV streeft hiermee naar optimale bloei van het verenigingsleven in Nederland!

Als Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vertegenwoordigt de Contractus haar lidverenigingen en werkt het samen met de LKvV op het gebied van (landelijke) politiek, ontwikkeling in het onderwijs en het besturen van een studentenvereniging.

Voor meer informatie kijk op: www.lkvv.nl