Wat is de Contractus?

De Groningse Kamer van Verenigingen ‘Contractus’ is het overkoepelend orgaan van de acht studentenverenigingen in Groningen. Aangesloten zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Deze verenigingen samen zijn goed voor zo’n 6500 leden die studeren in Groningen.

Doelstellingen van de Contractus zijn onder andere:

  • het vertegenwoordigen van de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar 6500 leden bij de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool
  • samenwerking tussen de studentenvereigingen bevorderen
  • bijdragen aan een positieve beeldvorming over studentenverenigingen in de stad en bij scholieren

Mede om deze doelstellingen te bewerkstelligen is er een Dagelijks Bestuur aangesteld, welke bestaat uit vier leden van de verschillende aangesloten verenigingen. Daarnaast is van alle aangesloten verenigingen een bestuurslid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, welke wekelijks samenkomt met het Dagelijks Bestuur. Onderwerpen van gesprek vormen gemeentelijke en landelijke zaken van studentenbelang, zoals bestuursbeurzen, introductietijden van de verenigingen en het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

De belangrijkste activiteit die valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractus is de Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen (BAZES). Dit evenement is een jaarlijkse actie voor een goed doel waarbij overdag een activiteit wordt georganiseerd voor stadjes en kinderen, en waarbij ‘s avonds alle sociëteiten van de verenigingen een avond worden opengesteld voor een kroegentocht voor studenten.

 

BAZES

Jaarlijks organiseren de Contractus-verenigingen de BAZES, wat staat voor ‘Benefiet Actie Zeven Erkende Studentenverenigingen’. Tijdens de BAZES wordt geld opgehaald voor een jaarlijks wisselend goed doel, door middel van een dagvullend programma. Overdag worden er activiteiten voor Stadjers en kinderen georganiseerd en ‘s avonds is er een diner voor genodigden en een kroegentocht. Tijdens de kroegentocht worden alle sociëteiten van de lidverenigingen van de Contractus opengesteld voor een kroegentocht voor studenten.

De BAZES valt onder de Contractus maar heeft een eigen bestuur bestaande uit leden van de aaneengesloten verenigingen.

Kijk voor meer informatie op www.bazes.nl

LKvV

De Contractus is aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De Landelijke Kamer van Verenigingen is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland en zet zich sinds 1967 in voor Nederlandse studentenverenigingen. Inmiddels behartigt de LKvV de belangen van 40.000 studenten bij 48 studentenverenigingen in heel Nederland. Door intensief contact met deze verenigingen weet de LKvV wat er bij haar lidverenigingen speelt en kan zij deze belangen vertegenwoordigen naar de politiek, de media en het bedrijfsleven. De LKvV streeft hiermee naar optimale bloei van het verenigingsleven in Nederland!

Als Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) vertegenwoordigt de Contractus haar lidverenigingen en werkt het samen met de LKvV op het gebied van (landelijke) politiek, ontwikkeling in het onderwijs en het besturen van een studentenvereniging.

Voor meer informatie kijk op: www.lkvv.nl